Ons zenuwstelsel en magnetisme

Ons zenuwstelsel is één groot netwerk van zenuwcellen, die met elkaar in contact staan via lange uitlopers en miljarden contactpunten.

Een zenuw kun je vergelijken met een antenne: hij vangt boodschappen op en geeft ze weer door. De boodschappen verplaatsen zich razendsnel met elektrische stroompjes naar bijvoorbeeld een zenuwcel of naar een spier.

Er zijn 3 soorten zenuwverbindingen:

- Zenuwverbindingen  die de spieren besturen

- Zenuwverbindingen die boodschappen van het lichaam doorgeven aan de hersenen

- Zenuwverbindingen die de organen binnenin ons lichaam besturen 

Het communicatiecentrum van ons lichaam

Voor iedere functie in ons lichaam hangt een zenuw.

Bewuste en onbewuste signalen worden door de zenuwen doorgegeven. Wat wij zien, horen, ruiken en voelen, allemaal signalen die via de zenuwbanen naar de hersenen stromen en daar aangekomen worden omgezet in beelden, geluiden, geuren en gevoelens of sensaties.

Ons gevoel van geluk, verdriet, haat, liefde, kou, warmte etc. - alles vindt via het ZENUWSTELSEL haar eigen plek in de 2 hersenhelften.

Ook handelingen en lichamelijke reacties, zoals lopen, slikken, spreken, grijpen etc. worden gestuurd via onze zenuwbanen.

Een SYNAPS is de "aanraking", het "raakpunt"of "verbinding" is de contactplaats tussen 2 zenuwcellen of tussen een zenuwcel en een spiervezel of een zenuwcel en een kliercel, waar door geleide diffusie van ionen zenuwimpulsoverdracht plaatsvindt.  SYNAPSVORMING is hier een sleutelwoord.

Magneetvelden / elektrische impulsen

Elektrische impulsen zijn de kracht van iedere informatiestroom, welke van zenuwcel naar zenuwcel wordt doorgegeven.

Met behulp van MAGNEETVELDEN is deze voortdurende stroom meetbaar, die rondom de cellen ontstaan.

Bij een ElektroMyoGrafie, ook wel een EMG genoemd, kan de activiteit van de zenuwbaan naar de spiercel worden gemeten.

Bij een Elektro-EncefaloGram, ook wel een EEG genoemd, kan ook uitsluitsel gegeven worden over de elektrische ontladingen in onze hersenen.